imagine exemplu

ACREDITARE ERASMUS+ IN DOMENIUL EDUCATIEI SCOLARE

Erasmus+

ACREDITARE ERASMUS+ ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘCOLARE

2022 - 2027

 

 

 

Obiectivele acreditării:


  1. Îmbunătățirea competențelor digitale a cel putin 40 dintre cadrele didactice în vederea modernizării activității didactice în raport cu nevoile elevilor, până în 2027.

Schimbarea bruscă de organizare a activității didactice care a intervenit in timpul pandemiei a evidențiat cât de mare este nevoia de a îmbunătăți competențele digitale ale cadrelor didactice, astfel încât să poată derula activități didactice de calitate,nu doar față în față, dar și în online, să integreze în lecții instrumente adecvate care să sprijine învățarea, să trezească și să mențină motivația elevilor, să dezvolte competențe cheie, să micșoreze decalajul între nevoile de învățare ale elevilor, care trebuie să fie pregătiți pentru un viitor digital, și metodele de lucru, cu precădere tradiționale, folosite de profesori. In urma aplăcării unui chestionar, atât cadrele didactice, cât și elevii și părinții, au identificat ca fiind nevoia cea mai mare (54,9%) valorificarea potențialului tehnologiilor digitale pentru predare și învățare și dezvoltarea competențelor digitale pentru toți profesorii și elevii. S-a dovedit, în urma discuțiilor cu elevii, că este necesar să continuăm digitalizarea.

 

2. Acceptarea și schimbarea percepției asupra elevilor ce provin din medii defavorizate prin intermediul a cel puțin putin 40 dintre cadrele didactice și 500 de elevi, în vederea îmbunătățirii integrării a cel puțin 50% dintre aceștia în comunitatea școlară până în 2027.

Elevii școlii noastre provin din medii socio-economice variate, iar diferențele ce apar din acest motiv duc deseori la conflicte, bullying/cyberbullying, discriminare, izolarea copiilor ce provin din familii vulnerabile, sau cu probleme de sănătate, CES, mulți copii fiind afectați de comportamentul colegilor în timpul activităților de la școală, sau extrașcolare, în pauze, sau chiar în afara școlii. Pentru a elimina aceste comportamente, școala are nevoie de a dezvolta un program coerent de conștientizare și acceptare a tuturor elevilor, care să ajungă la fiecare elev și profesor, pentru a asigura un mediu de învățare incluziv, care să favorizeze dezvoltarea tuturor elevilor, fiind receptivi la nevoile lor, favorizând dezvoltarea fiecărui individ în raport cu abilitățile sale, într-un mediu de siguranță.

 

3. Dezvoltarea și promovarea unui comportament sustenabil prin intermediul a cel puțin putin 40 dintre cadrele didactice și 500 de elevi din comunitatea școlară, prin economisire, reciclare si valorificarea deșeurilor, până în 2027.

Reducerea resurselor și cresterea costurilor au atras atenția că un comportament sustenabil trebuie să fie o preocupare permanentă a comunitatii noastre scolare pentru economisirea resurselor, reducerea folosirii energieiși a apei, reducerea deșeurilor, creșterea procentului de resurse reciclate, fiind necesară schimbarea obiceiurilor de consum și a stilului de viață, prin activități educaționale, școlare și extrașcolare. Este nevoie ca școala noastră să devină un mediu sustenabil, formând deprinderi trainice pentru viitorii cetățeni, conștientizând că nu este suficient ca elevii să cunoască normele și regulile, e important să le și aplice, iar cadrele didactice și elevii noștri să fie mesageri și în comunitatea locală, să producă schimbare și să convingă si membrii comunității locale să aibă un comportament sustenabil.

 

 

 🧩8 cadre didactice, selectate în fiecare an de acreditare, vor participa la cursurile de formare selectate în vederea atingerii obiectivelor propuse și la toate activitățile derulate de formatori, diseminează și multiplică cunoștințele și competențele dobândite, intern și extern față de instituția beneficiară și pe toate canalele și mijloacele prevăzute în planul de diseminare și exploatare al proiectului, astfel încât transformarea să aibă loc nu doar în spațiul intern al școlii, ci în întreaga comunitate școlară.

 

Activitățile proiectului pot fi urmărite pe site-ul proiectului: 

 

ACREDITARE 2022-2027

toppngcom-free-icons-visit-website-icon-750x795.png

 

Evaluări

Evaluarea este disponibilă doar membrilor.

Te rog conectează-te sau înregistrează-te pentru a vota.

Nu au fost postate evaluări.
Pagină generată în 0.07 secunde
10,651,179 vizite unice