imagine exemplu

Navigare

Evenimente

<< Mai 2021 >>
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

No events.

Ultimele albume

Ultimele clipuri

Clipuri aleatorii

Ultimele Stiri

Google Translate


Articole

Ultimele descărcări

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE

ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU

 

Având în vedere:

-   Art.30  din  Legea  nr.  53/2003,  privind  Codul  Muncii,  cu  modificările  și  completările

ulterioare;

-   H.G. nr 286/23.03.2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificata prin HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

-   OMECTS nr. 4422/15.06.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului sau examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

SCOALA GIMNAZIALA ”GEORGE TUTOVEANU”, Barlad, jud.Vaslui, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de administrator de patrimoniu, cu studii superioare, vechime în specialitatea studiilor de minimum 3 ani, în perioada 31.05.2019- 13.06.2019, conform calendarului afișat.

 

  1. I.                  CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS

A. Condiții generale:

Poate participa la concurs persoana care:

ü    Are cetățenia română cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

ü    Cunoaște limba română, scris și vorbit

ü    Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

ü    Are capacitate deplină de exercițiu;

ü    Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

ü    Îndeplinește condițiile de studii (absolvenți cu diplomă a învățământului superior, profilul tehnic sau economic, cu o vechime în specialitatea studiilor de minimum 3 ani) și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

ü    Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit  reabilitarea.

 

Documente de inscriere, probe și tematică:

 

Evaluări

Evaluarea este disponibilă doar membrilor.

Te rog conectează-te sau înregistrează-te pentru a vota.

Nu au fost postate evaluări.
Pagină generată în 0.07 secunde
5,635,079 vizite unice