imagine exemplu

Navigare

Evenimente

<< Mai 2021 >>
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

No events.

Ultimele albume

Ultimele clipuri

Clipuri aleatorii

Ultimele Stiri

Google Translate


Articole

Ultimele descărcări

CONCURS INGRIJITOR

ANUNȚ

 

Școala Gimnazială “George Tutoveanu” Bârlad, județul Vaslui, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de Îngrijitor (normă întreagă, perioadă nedeterminată).

 

 I.                  CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS: 

 

 A.   Condiții generale:

Poate participa la concurs persoana care:

ü  Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

ü  Are capacitatea deplină de exercițiu;

ü  Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestă pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau a unității sanitare abilitate;

ü  Îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de  vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

ü  Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul.

 

B.    Condiții specifice în vederea participării la concurs: 

ü  Studii: minim 12 clase;

ü  Vechime în muncă minim 3 ani;

ü  Abilități de lucru în echipă;

ü  Abilități de comunicare și relaționare;

ü  Spirit organizatoric;

ü  Afinitate pentru copii;

ü  Capacitate de efort și abilități de manevrarea utiliajelor cu care își desfășoară activitatea;

ü  Capacitatea de gestioanarea a timpului și a priorităților;

ü  Disponibilitate pentru program flexibil;

ü  Capacitatea de a lua decizii eficiente.

 

C.   Domenii de competență

ü  Efectuarea dezinfecției;

ü  Răspunderea în fața conducerii unității, a administratorului și a organelor de control;

ü  Materialele sanitare și modul în care se efectuează curățenia pe sectoare;

ü  Întocmirea necesarului de material de curățenie pe care îl transmite administratorului;

ü  Comportamentul în situții de urgență;

ü  Conduita în unitate de învățământ.

Notă: Fișa postului care cuprinde atribuții complete poate fi consultată la Secretariatul Școlii Gimnaziale “George Tutoveanu”Bârlad în perioada de înscriere.

 

 II.               DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE:

  1. Cerere de înscriere, adresată conducătorului unității;
  2. Copia actului de identitate;
  3. Copii ale actelor de studii;
  4. Copia certificatului de naștere;
  5. Copia certificatului de căsătorie ( dacă este cazul) ;
  6. Copia carnetului de muncă ;
  7. Adeverință REVISAL care să ateste vechimea în muncă, în meseria și/sau în specialitatea studiilor;
  8. Adeverință medicală ( apt pentru muncă) ;
  9. Curriculum Vitae European;
  10. Cazier judiciar în care să ateste că nu există antecedente penale.

 

Notă: Copiile de pe actele necesare se prezintă însoțite de documentele originale și se certifică pentru conformitate cu originalul la secretariatul unității sau se prezintă în formă legalizată.

 

 III.           PROBELE DE CONCURS:

ü  Proba practică în data de 26.03.2020

ü  Proba interviu în data de 26.03.2020

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE - DOWNLOAD

Evaluări

Evaluarea este disponibilă doar membrilor.

Te rog conectează-te sau înregistrează-te pentru a vota.

Nu au fost postate evaluări.
Pagină generată în 0.07 secunde
5,634,913 vizite unice