imagine exemplu

Masuri de organizare a activitatii în conditii de siguranta

Știri

 

Măsuri de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

 

Protocol pentru elevi

 

Reguli care trebuie respectate la prezența fizică la școală:

 

a. Spălarea/Dezinfectarea mâinilor: Toți elevii și personalul angajat trebuie să se spele/dezinfecteze pe mâini:

●  imediat după intrarea în școală și, în timpul programului,la intrarea în sala de clasă;

 

●  înainte și după utilizarea toaletei;

 

●  după tuse sau strănut;

 

●  ori de câte ori este necesar.

 

b. Purtarea măștii de protecție (cu 3 straturi filtrante)

 

● Masca de protecție este obligatorie pentru întreg personalul unității de învățământ și elevi și va fi purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării prin unitatea de învățământ, în timpul programului și în timpul recreației (atunci când elevii/profesorii se află în interior sau în exterior, în curte, sau în orice spațiu aglomerat, atunci când nu este asigurată distanța de minim 1,5 metri între elevi);

 

●  Elevii/profesorii vor veni la școală cu măști proprii, în număr corespunzător (1 mască la 4 ore); scoala poate oferi măști doar în condiții excepționale.

 

c. Traseele de deplasare

 

●Se vor respecta traseele de intrare și ieșire în localul școlii, de deplasare în interiorul școlii și în clase . Accesul în școală se face prin ușa de la intrarea elevilor,iar iesirea va fi pe la usa de la scara profesorilor.

 

●  Elevii vor veni din timp la școală pentru a putea realiza accesul în incintă în condiții de distanțare fizică.

●  Elevii se vor deplasa astfel încât la orice moment să păstreze distanțarea fizică minimă (egală cu distanța dintre două marcaje succesive)

 

d. Utilizarea grupurilor sanitare

●  Elevii nu vor utiliza gruprile sanitare atunci când se poate asigura distanțarea fizică în interiorul lor.

●  Elevii vor utiliza consumabilele din cadrul grupurilor sanitare în limita necesarului propriu de la un moment dat.

 

e. Utilizarea tehnicii IT din dotarea sălilor de clasă și laboratoare care sprijină derularea procsului educativ on line sau hibrid.

 

●  Tehnica IT va fi utilizată doar în scop didactic, sub supravegherea unui profesor și în condiții de siguranță sanitară. Este interzisă utilizarea ei în timpul pauzei, atunci când profesorul nu este prezent în clasă.

 

f. Ce aduce cu el elevul la școală ?

 

 • -apă în sticlă de ½ l sau 1l, care va fi utilizată în mod individual, pachet de mâncare și alte obiecte de uz personal, de care are nevoie în timpul orelor și pauzelor. Pentru a putea asigura distanțarea fizică în timpul programului școlar (inclusiv în pauze), elevii nu pot părăsi perimetrul scolii decât la începerea și terminarea cursurilor.

 

 • măști de rezervă

 

 • batiste de hârtie și/au șervețele dezinfectante

 

 • toate rechizitele – manuale, caiete etc. de care are nevoie în ziua respectivă.

 

 • doar lucrurile de care are neaparată nevoie, fără a aduce obiecte suplimentare, care au nevoie de dezinfecție ulterioară de suprafață. g. Alte norme sanitare – elevii :

 

 • vor veni la școală doar dacă nu prezintă simptome care ar putea fi asociate virusului SARS-CoV-2 (în caz contrar vor anunța profesorul diriginte pe canalul de comunicare convenit și vor intra în legătură cu comunitatea școlară în sistem on line)

 

 • -vor permite triajul epidemiologic vizual în fiecare zi (acasă părintele va realiza zilnic triajul și va permite ieșirea copilului din casă doar dacă temperatura copilului este mai mică decăt 37,3 grade Celsius);

 

 • -nu vor schimba între ei rechizite, manuale, sau orice alte obiecte etc;

 

 • -se vor dezinfecta pe mâini regulat, utilizând dezinfectantul din clase și de la grupurile sanitare;

 

 • -vor veghea ca regulile sanitare să fie respectate de către toate persoanele prezente în aceeași sală de clasă/încăpere; în caz contrar vor anunța profesorul de serviciu/dirigintele clasei;

 

 • -în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2 (de exemplu, tuse, dificultăți în respirație), sau alte simptome de boală infecțioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare generală modificată) se aplică Protocolul de izolare (elevul va fi izolat imediat la cabinetul medical sau la sala 3 și va părăsi unitatea de învățământ însoțit de părinte/aparținător;

 

 • -revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate și au absentat de la școală se va realiza obligatoriu în baza unei adeverințe medicale, care să precizeze diagnosticul și pe care elevul o va preda cadrului didactic de la prima oră de curs. Adeverințele vor fi centralizate la nivelul cabinetului medical școlar;
 • -la apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu COVID-19 într-o clasă, se suspendă cursurile școlare ale clasei respective pentru o perioadă de 14 zile. Se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, nu și a clasei care învăță în schimbul opus. Se va face curățenie, dezinfecție și aerisire, urmând ca elevii din schimbul următor să își desfășoare normal cursurile.

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

Reguli care trebuie respectate la participarea on line la cursuri:

 

a).Drepturile elevilor:

 

-acces nediscriminatoriu la educație în condiții de siguranță sanitară;

-utilizarea gratuită a platformelor educaționale propuse de unitatea de învățământ;

 

-oferirea și primirea de feed back asupra activităților de învățare în scopul îmbunătățirii acestora; -protecția datelor personale și protejarea intimității/imaginii personale.

 

b).Obligațiile elevilor:

 

-să participe cu punctualitate la toate activitățile online conform orarului școlii, eventualele absențe fiind consemnate în catalogul electronic; -să participe singur la toate activitățile didactice online, este interzisă participarea prin reprezentanți. Este, de asemeni, interzisă prezența la lecție a altor persoane din familie sau din afara ei;

 

-să se conecteze la lecțiile online utilizând contul individual de pe platforma Classroom; -să fie conectat cu camera web pornită în timpul lecției;

 

-să activeze microfonul numai atunci când este solicitat sau când intervine la lecție pentru a adresa întrebări; -să transmită mesaje pe chat pentru profesor și clasă numai în contextul lecției;

 

-să rezolve și să transmită sarcinile de lucru până la termenul și în condițiile stabilite de cadrul didactic; -să ia notițe, să fie atent la explicațiile profesorului pe tot parcursul secvenței didactice; -să nu consume mâncare în timpul orelor;

 

-să păstreze o ținută decentă în timpul conectării la secvența de învățare, iar conexiunea să o realizeze dintr-un loc propice învățării; -să nu se deconecteze înainte de finalul orei;

 

-este interzisă înregistrarea lecțiilor, iar dacă sunt puse la dispoziție lecții înregistrate, acestea sunt destinate numai elevilor din clasa respectivă/clasele respective, fiind interzisă distribuirea lor;

 

-este interzisă transmiterea linkului de conectare la lecție altor persoane.

 

Orice abatere de la aceste reguli se supune sancțiunilor legale.

 

Protocol pentru părinți


Părinții sunt încurajați să participe la educația pentru igiena și sănătatea copiilor, astfel încât revenirea în activitate în anul școlar 2020 -2021 să se realizeze în siguranță. De asemenea, părinții sunt încurajați să monitorizeze starea de sănătate a copiilor și să acționeze responsabil.


a).Sfaturi utile pentru părinți la revenirea fizică la școală în sistem fizic:


 • Vorbiți cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar și pe cei din jur împotriva infecției cu noul coronavirus;


 • Explicați-i copilului că, deși școala se redeschide, viața de zi cu zi nu va fi la fel ca înainte, deoarece trebuie să avem grijă de noi și să evităm răspândirea infecției;


 • Acordați atenție stării mentale a copilului și discutați cu el despre orice modificări ale stării lui emoționale;


 • Învățați-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător și vorbiți cu acesta despre cum respectăm sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare și la păstrarea distanței;


 • Învățați-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la școală, când se întoarce acasă, înainte și după servirea mesei, înainte și după utilizarea toaletei și ori de câte ori este necesar;


 • Învățați-vă copilul cum să poarte corect masca de protecție și explicați-i importanța și necesitatea purtării acesteia;


 • Învățați-vă copilul să ia cu el în fiecare zi: -apă în sticlă de ½ l sau 1l, care va fi utilizată în mod individual, pachet de mâncare și alte obiecte de uz personal, de care are nevoie în timpul orelor și pauzelor (porțile colegiului nu se deschid decât pentru accesul inițial și pentru plecare, în pauză nu se poate părăsi campusul școlar), măști de rezervă (1 mască la 4 ore), șervețele de hârtie / dezinfectante, toate rechizitele – manuale, caiete etc. de care are nevoie în ziua respectivă; doar lucrurile de care are neaparată nevoie, fără a aduce obiecte suplimentare, care au nevoie de dezinfecție ulterioară a suprafețelor;


 • Sfătuiți-vă copilul să respecte normele impuse de conviețuirea în colectivitate, mai ales în condiții de pandemie și să înțeleagă că aplicarea de către personalul școlii a „Planului de curățenie și dezinfecție a sălilor de clasă, spațiilor comune, precum și de aerisire a sălilor de clasă” este în favoarea sa;


 • Sfătuiți-vă copilul să nu consume în comun mâncarea sau băuturile și să nu schimbe cu alți elevi obiectele de folosință personală (atenție la schimbul de telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc. De exemplu, nu oferiți nimic de mâncat sau de băut întregii grupe/clase la ziua de naștere sau cu alte ocazii);


 • Curățați/dezinfectați zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, computer, mouse etc.);


 • Evaluați zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la școală;

 • În situația în care copilul are febră (temperatura mai mare decât 37,30C), simptome respiratorii (tuse, dificultăți în respirație), diaree, vărsături, contactați telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență, după caz, și nu duceți copilul la școală;


 • În cazul în care copilul se îmbolnăvește în timpul programului (la școală), luați-l imediat acasă și contactați telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență, după caz.


 • Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate și au absentat de la școală se va realiza obligatoriu în baza unei adeverințe medicale, care să precizeze diagnosticul și pe care elevul o va preda cadrului didactic de la prima oră de curs. Adeverințele vor fi centralizate la nivelul cabinetului medical școlar;


 • La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu COVID-19 într-o clasă, se suspendă cursurile școlare ale clasei respective pentru o perioadă de 14 zile. Se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, nu și a clasei care învăță în schimbul opus. Se va face curățenie, dezinfecție și aerisire, urmând ca elevii din schimbul următor să își desfășoare normal cursurile.b).Sfaturi utile pentru părinți la revenirea la școală în sistem on line:


Drepturile părinților:


-de a fi informați referitor la programul școlii online, orar, modalitățile de desfășurare a lecțiilor și modalitățile de comunicare cu profesorii clasei și profesorul diriginte etc (site-ul scolii sau grupurile de comunicare realizate de către profesorii diriginți);-de a primi feedback, în cazul unor solicitări individuale, de la reprezentanții colegiului: profesori, profesori diriginți, alte categorii de angajați, pe canale oficiale (pe rețelele de comunicare anunțate de către profesorul diriginte – ex.: grup pe Whatsapp, mail, Messenger etc), în condiții de normalitate;


-de a solicita participarea copilului exclusiv la lecții online doar în cazuri justificate medical (boli cronice ale copilului certificate de medic, situații de risc în familie etc).Obligațiile părinților:


-să pună la dispoziția copilului un dispozitiv electronic de comunicare la distanță conectat la internet, cu posibilități de conectare audio și video;


-să asigure intimitatea și liniștea elevului participant la cursuri online; -să nu îi dea copilului sarcini domestice în timpul activităților online;


-să verifice participarea copilului la lecțiile online, pentru ca acesta să beneficieze de exact aceeași informație ca și în situația participării directe la acele lecții;


-să mențină comunicarea cu dirigintele clasei și cadrele didactice referitor la prezența, conduita și participarea activă a copilului la lecțiile online și starea lui de sănătate, respectiv a membrilor familiei care ar afecta participarea copilul propriu la S1 (prezență fizică), respectiv S2 (hibrid între prezență fizică și lucru online). 

 

Evaluări

Evaluarea este disponibilă doar membrilor.

Te rog conectează-te sau înregistrează-te pentru a vota.

Nu au fost postate evaluări.
Pagină generată în 0.08 secunde
10,650,787 vizite unice