imagine exemplu

SELECTIE MOBILITATI ERASMUS+

Erasmus+

 

 

ANUNȚ

 

  Școala Gimnazială ”George Tutoveanu” din Bârlad anunță începerea implementării proiectului 2022-1-RO01-KA120-SCH-000109507, finanțat în cadrul programului Erasmus+. 

Acesta se desfășoară în perioada 01.06.2023-31.12.2027.

Obiectivul general al acestui proiect este dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice ale școlii, prin participarea la cursuri de formare a profesorilor, în vederea:

 • Îmbunătățirii competențelor digitale ale profesorilor în vederea modernizării activității didactice în raport cu nevoile elevilor;

 • Acceptării și schimbării percepției asupra elevilor ce provin din medii defavorizate, a îmbunătățirii integrării acestora în comunitatea școlară;

 • Dezvoltarea unui comportament sustenabil în comunitatea școlară, prin economisire, reciclare si valorificarea deșeurilor.

Acest proiect de mobilitate se înscrie în strategia de dezvoltare, modernizare și internaționalizare pe termen lung a școlii, activitățile de mobilitate răspunzând nevoilor instituției, parte din proiectul de acreditare pe 5 ani obținut de școală în cadrul proiectului Erasmus+.

Profesorii vor participa la cursuri de formare în străinătate, 8 profesori/an de acreditare, în vederea atingerii obiectivelor acestui proiect.

Cei 8 participanti (indiferent de specializare) trebuie să dispună de o experiență profesională relevantă, flexibilitate, abilități de comunicare și interrelaționare, competențe de coordonare a proiectelor educaționale, abilitati de planificare. In urma participării la curs, ei trebuie să contribuie substanțial la creșterea numărului de proiecte educaționale privind eliminarea discriminării de orice natură, proiecte cu specific ecologic precum și creșterea performanței școlare a elevilor și a motivației acestora, modernizând activitatea didactică prin în raport cu nevoile elevilor; 

După participarea la formarea internațională a profesorilor, aceștia vor folosi competențele dobândite:

 • să organizeze workshop-uri prin care să transmită colegilor din școală resurse și informații dobândite în cadrul mobilităților;
 • să propună și implementeze proiecte educaționale care să conducă la competențe ecologice și comportamente responsabile ale elevilor;
 • să utilizeze metode noi de abordare a temelor incluziunii și diversității în școală și
 • comunitate;
 • să realizeze materiale pentru un Ghid de bune practici pentru promovarea incluziunii și diversității;
 • să utilizeze cunostințele metodice, pedagogice și expertiza dobândite în folosirea
 • instrumentelor digitale;
 • să realizeze materiale pentru un Portofoliu digital cu materiale și metode pentru predare cu ajutorul noilor tehnologii.

 

 INFORMAȚII SUPLIMENTARE

 

ACREDITARE 2022-2027

toppngcom-free-icons-visit-website-icon-750x795.png


Evaluări

Evaluarea este disponibilă doar membrilor.

Te rog conectează-te sau înregistrează-te pentru a vota.

Nu au fost postate evaluări.
Pagină generată în 0.05 secunde
10,650,673 vizite unice