imagine exemplu

Navigare

Cele mai noi articole

Evenimente

<< Octombrie 2023 >>
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

No events.

Ultimele albume

Ultimele clipuri

Clipuri aleatorii

Granturi SEE

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

 

 Proiectul ”Active Learning And Stress-Free Schools For All Students And Teachers in the Pandemic Period” – ALL-SAFE.

 


 

 

În urma selecției proiectelor în cadrul Programului ,,Educatie, burse, ucenicie si antreprenoriatul tinerilor in Romania", asociat Mecanismului Financiar SEE 2014-2021, Casa Corpului Didactic Vaslui a devenit BENEFICIAR al Proiectului SEEActive Learning And Stress-Free Schools For All Students And Teachers in the Pandemic Period” – ALL- SAFE.

Nr.de referință: 2021-EY-PMIP-0012

Bugetul aprobat: 23.760 euro

Perioada de derulare: 1/03/2022 - 1/10/2023

Școli partenere: Școala Gimnazială ”George Tutoveanu” Bârlad, Școala Gimnazială ”V. Pîrvan” Bârlad, Liceul Pedagogic ”I. Popescu” Bârlad, Colegiul Național ”Gh. R. Codreanu”

 

Obiectivul principal al proiectului „Învățare activă și școli fără stres pentru toți elevii și profesorii în perioada de pandemie este:

Învățare activă într-un mediu școlar fără stres pentru toți elevii și profesorii în perioada de pandemie și dezvoltarea capacității acestora de a-și planifica experiențele de învățare bazate pe proiecte, de a reflecta asupra proiectelor lor și de a-și planifica pași realiști pentru implementare și succes, oferind profesorilor și elevilor timpul necesar pentru a se concentra asupra propriei sănătăți mintale, asupra tehnicilor de dezvoltare a unor culturi deschise și de susținere a bunăstării în sala de clasă și nu numai, oferind oportunități de învățare profesorilor și personalului școlar din sectorul educațional, inclusiv preșcolar, primar; secundar, educația adulților, persoane cu nevoi speciale, managementul școlii, învățământ profesional,  prin formarea experților THS VS în cadrul proiectelor de mobilitate europene – SEE 2022/2023 în Islanda, cu valorificarea competențelor dobândite în educație și formare.

 

Obiective specifice:

•            Obiectivul nr. 1:

Promovarea învățării bazate pe proiecte și dezvoltarea abilităților secolului 21 prin STEAM, design thinking și activități de rezolvare a problemelor, pentru a aduce înapoi elevii în sala de clasă și pentru a-i activiza.

•            Obiectivul nr. 2:

Creșterea unei culturi pozitive pentru profesori și elevi, dezvoltarea bunăstării mentale și fizice, ca parte a rutinei zilnice la școală și nu numai, pentru a crește încrederea în sine în timpul pandemiei și a reduce abandonul școlar.

•            Obiectivul nr. 3:

Dezvoltarea abilităților și competențelor de transfer de cunoștințe dobândite de participanții la mobilitatea europeană, pentru a facilita bunele practici în echipe interdisciplinare, capabile să genereze schimbări inovatoare de calitate în educație și formare pentru 4 școli din județ.

 

Proiectul include participarea a 8 experți educaționali de la CCD VS la 2 cursuri de formare în Islanda, https://smartteachersplaymore.com/.

 

Cei 8 traineri selectați pentru mobilitate au experiență în formare și proiecte europene, au cel puțin abilități de comunicare limba engleză de nivel B2, abilități digitale, motivație și disponibilitate pentru proiect.

 

Activitățile proiectului:

 • Selecția participanților la mobilitate  - care va fi realizată de către o comisie destinată în acest scop (care nu participă la activități), după criterii transparente: experiență în alte proiecte europene (Erasmus+, SEE), cunoștințe de limba engleză - nivel B2 (cel puțin), competențe digitale, dorința de a fi implicat.
 • Formarea pedagogică și culturală a experților educaționali care vor participa la mobilitate
 • Managementul proiectului este asigurat de coordonatorul de proiect, de reprezentantul legal - Directorul CCD VS și de managerul financiar.
 • Promovarea și diseminarea proiectului este asigurată de o persoană responsabilă de promovarea și comunicarea activităților proiectului și de o altă persoană responsabilă de monitorizare și evaluare.

 

Implementarea activităților de mobilitate:    

 1.        Participarea primilor 4 experți educaționali CCD VS la programul de formare Project Based Learning In The Classroom, Islanda, furnizorul de formare fiind Smart Teachers Play More.

Cursul se va desfășura conform calendarului de pregătire în perioada 06.11.2022 - 12.11.2022, timp de 7 zile. Un curs practic de 7 zile va oferi participanților instrumente pe care le pot folosi în sala de clasă pentru a dezvolta gândirea critică a studenților prin utilizarea învățării bazate pe proiecte, design thinking și multe altele!

Activitățile se concentrează pe:

 • • Explicarea învățării bazate pe proiecte și design thinking.
 • • Cum să structurați o sesiune de învățare bazată pe proiecte.
 • • Abordarea problemelor din lumea reală.
 • • Cum să maximizați gândirea critică.
 • • Cum să folosiți design thinking în sala de clasă.
 • • Inovație cu design thinking.
 • • Cum poate fi folosit STEAM în clasă.

2.        Participarea a alți 4 experți educaționali de la CCD VS la programul de formare Well-Being And Stress Management, Islanda, același furnizor, Smart Teachers Play More.

Cursul se va desfășura conform calendarului de pregătire în perioada 07.05.2023 - 13.05.2023, timp de 7 zile.

Activitățile se concentrează pe:

• Creșterea nivelului de bunăstare în sala de clasă și în școală

• Recunoașterea stresului și a ceea ce îl declanșează

• Tehnici pentru prevenirea și ameliorarea stresului

• Mindfulness și meditație

• Comunicare pozitivă

• Încurajarea activității fizice

• Recunoașterea și dezvoltarea punctelor forte ale elevilor și profesorilor

 

Activități de follow-up: 

 • Elaborarea unui ghid metodologic, ca diseminare a expertizei acumulate în cadrul cursului de formare în Islanda, pentru profesorii, profesorii metodiști și formatorii CCD Vaslui;
 • Organizarea a 2 ateliere pentru 40 de profesori care lucrează în cele 4 instituții educaționale partenere despre cursul de formare din Islanda pe tema: explicarea învățării bazate pe proiecte și design thinking, cum să structurați o sesiune de învățare bazată pe proiecte, cum să maximizați interogarea studenților, cum să utilizați design thinking în sala de clasă.
 • Organizarea a 2 workshop-uri adresate unui număr de 40 de profesori care lucrează în cele 4 instituții educaționale partenere despre cursul de formare din Islanda pe tema: creșterea stării de bine în școală, recunoașterea stresului și a ceea ce îl declanșează, tehnici de prevenire și ameliorare a stresului, comunicare pozitivă, încurajarea activității fizice.
 • Elaborarea și aplicarea a 4 planuri PBL, ca exemple de bună practică, realizate în echipe cu profesori din școli, folosind metodologia de învățare bazată pe proiecte; Planurile vor fi publicate în ghidul metodologic.
 • 1 seminar cu dezbateri ale personalului școlii și liderilor despre rolul profesorului, învățarea activă și dezvoltarea abilităților secolului 21 prin STEAM, design thinking și activități de rezolvare a problemelor și modul de implementare a antrenamentului de mindfulness și tehnici de meditație în activitățile de clasă, în fiecare școală, pentru 40 de profesori și directori de școală.

 


Pentru mai multe informații accesați site-ul proiectului

ALL-SAFE

toppngcom-free-icons-visit-website-icon-750x795.png

 

 

 

Proiectul ”Teachers and Students for Inclusive Education”

finanțat prin Granturi SEE-Mecanismul Financiar 2014-2021,

în cadrul Programului de educație, burse, ucenicie și antreprenoritatul tinerilor

Nr de referință 2020-EY-PMIP-0001

 

Școala Gimnazială ”George Tutoveanu” este partener al Casei Corpului Didactic Vaslui, promotor al Proiectului ”Teachers and Students for Inclusive Education”, finanțat prin Granturi SEE-Mecanismul Financiar 2014-2021, în cadrul Programului de educație, burse, ucenicie și antreprenoritatul tinerilor ”, nr de referință 2020-EY-PMIP-0001, derulat în perioada 1 oct.2021 – 30 sept.2022.

 

Obiectivele implementării proiectului, specifice colaborării dintre parteneri sunt:

1. Cunoașterea și promovarea proiectului în școală și comunitatea educațională,

2. Aplicarea bunelor practici de educație incluzivă prin cooperarea dintre cadre didactice ale școlii și experții CCD Vaslui, în educația școlară și extrașcolară,

3. Diseminarea/promovarea principiilor/practicilor incluzive/metodelor incluzive experiențiale centrate pe nevoile elevilor, pentru atragerea la școală/frecventarea cursurilor, motivarea pentru școală,

4. Aplicarea educației incluzive în relația școlii cu comunitatea părinților și comunitatea locală,

5. Motivarea profesorilor ca agenți ai schimbărilor calitative în educație,

6. Consilierea cadrelor didactice pentru dezvoltarea carierei didactice în contextul valorilor educaționale europene,

7. Diseminarea/multiplicarea rezultatelor proiectului în contextul comunității locale.

 

 

Prima mobilitate din cadrul proiectului -

Cursul de formare ”Teacher as change agent”

 

   În perioada 11-15 octombrie 2021, s-a desfășurat prima mobilitate a proiectului SEE 2014-2021 ”Teachers and Students for Inclusive Education”. La mobilitate au participat 4 cadre didactice ce au calitatea de formatori ai CCD Vaslui, profesor Ciobanu Harhas Liliana, de la Liceul Teoretic ”M. Kogălniceanu”, profesor Rotariu Mihaela, de Liceul „N.Iorga” Negrești, profesor Angheluță Ecaterina Aurica, de la Colegiul Național ”Gh. R. Codreanu” Bârlad și profesor Stratulat Adina, de la Școala Gimnazială ”George Tutoveanu” Bârlad 

     Cei patru experți educaționali au participat la Oslo, în Norvegia la cursul ”Teacher as change agent”, organizat de Newschool AS, organizație cu o experiență de peste 30 de ani, care promovează inovația în educație așa cum reiese din misiunea sa:

     ”Misiunea noastră este de a împuternici educatorii și organizațiile să construiască echipe pregătite pentru viitor și să conceapă experiențe de învățare centrate pe elev, care să inspire educație creativă, inovatoare și transformatoare pentru toată lumea.”

Obiectivul principal al proiectului realizat de CCD Vaslui este:

     Dezvoltarea serviciilor de educație incluzivă din școli în raport cu cerintele unui mediu socio-educațional nou, în schimbare, prin formarea experților CCD Vaslui în mobilități europene – SEE 2021 în Novergia și Islanda, cu valorificarea competențelor dobândite în educație și formare.

Obiectivele mobilității au fost:

 • Construirea unor ”echipe ale schimbării” prin dezvoltarea și utilizarea diverselor abilități ale echipei, abilități necesare pentru susținerea implementării practicilor inovatoare în cadrul instituțiilor.
 • Formarea unor mediatori educaționali care să abordeze predarea ca un proces de facilitare, prin învățare experiențială, centrată pe elev. Exersarea abilităților de facilitare a învățării contribuie la schimbarea modului în care este gândită învățarea și încurajează colaborarea creativă.
 • Dezvoltarea competențelor de implementare a unor proiecte curriculare interdisciplinare prin exersare și aplicare de instrumente și metodologii.

 

În cele 5 zile de desfășurare a cursului, participanții au fost implicați în activități de formare diverse, interactive, menite să dezvolte competențele de lucru în echipă, să încurajeze colaborarea, să determine o schimbare profundă de atitudine prin practică reflexivă.

 • În prima zi au fost identificate nevoile de formare ale grupului, s-au stabilit rolurile și regulile de colaborare și s-a exersat învățarea bazată pe acțiune prin metoda jocului ”Yo-Yo”, urmată de un proces de reflecție asupra modului în care învățăm, asupra scopului învățării sau a diferenței dintre procesul de reflecție individual și cel de grup. Activitatea a introdus conceptul de ”arce ale învățării”, relevând ciclicitatea procesului de învățare și necesitatea identificării momentelor de intervenție care produc un salt și fac trecerea la nivelul următor al învățării.
  • Ziua a doua a adus noi provocări, prin exerciții de învățare prin practică, sau exersarea conducerii de către fiecare membru al unei echipe, deoarece agentul schimbării trebuie să fie un lider. Apoi, prin activitatea ”Call to adventure” sau “Hero’s journey”, s-au prezentat într-un mod cât mai convingător idei de proiecte la care cursanții au aderat și s-au constituit echipe de lucru, care au dezvoltat aceste idei de proiect.


  •  În cea de a treia zi a avut loc o vizită la o școală Montessori, unde s-a purtat discuții cu elevi și profesori, s-au observat materialele de învățare și modul de organizare a spațiilor de studiu. A fost evident faptul că într-o școală Montessori copii învață prin liberă alegere și responsabilitate, prin participare voluntară, fără recompense exterioare, prin munca în echipă, școala fiind un mediu de învățare prin practică. În cea de a doua parte a zilei fiecare echipă a continuat analiza și dezvoltarea proiectelor selectate în a doua zi,  a creat un panou de viziune al proiectului și a exersat ascultarea activă.

    

   

     

   

   

  • În cea de a patra zi a continuat dezvoltarea proiectelor, având ca suport o diagramă care permite pilotarea “haosului” aparent pe care îl presupune proiectarea unor activități complexe - ”Vision Backcasting”.

   

   

   

  • Ultima zi a cursului a adus frumoasa experiență a feedback-ului apreciativ, în cadrul căreia fiecare membru al echipei a primit și a oferit feedback pozitiv coechipierilor. Apoi s-a realizat o retrospectivă a călătoriei de cunoaștere și devenire pe care a prilejuit-o acest curs, fiecare dintre participanți trebuind să identifice care dintre activitățile desfășurate au contribuit la dezvoltarea sa personală respectiv profesională.

   

   

   

    Participarea la această mobilitate a fost o experiență complexă, o experiență de învățare, de schimb de bune practici și totodată o experiență culturală. În ciuda contextului pandemic, activitățile desfășurate în Norvegia s-au desfășurat în condiții de normalitate, lucru posibil datorită gradului ridicat de vaccinare în rândul populației.

  Prin participarea la curs ne-am dezvoltat competențele de lucru în echipă, am învățat metode interactive aplicabile atât în formarea elevilor cât și în formarea adulților, am înțeles importanța procesului de reflecție individual și în echipă.

  Orice cadru didactic este un agent al schimbării deoarece pregătește elevii pentru o lume în permanentă schimbare, pentru un viitor care vine cu multe provocări: locuri de muncă care nu au fost încă create, tehnologii care urmează să fie inventate și diverse probleme ce vor trebui rezolvate.

  Dar schimbarea nu se poate întâmpla doar la nivel individual. Schimbarea reală vine de la agenții de schimbare care conduc echipe care învață și colaborează, construiesc o cultură de muncă de încredere și îmbrățișează un echilibru holistic de dezvoltare personală și profesională.

  prof. Ecaterina ANGHELUȚĂ, prof. Adina STRATULAT

  Evaluări

  Evaluarea este disponibilă doar membrilor.

  Te rog conectează-te sau înregistrează-te pentru a vota.

  Nu au fost postate evaluări.
  Pagină generată în 0.06 secunde
  8,814,355 vizite unice